Polityka Prywatności

Dzień dobry!

Fakt, że trafiłeś w tę zakładkę, oznacza, że cenisz swoją prywatność. W pełni to rozumiemy i dlatego stworzyliśmy przestrzeń w której znajdziesz informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z funkcjonowaniem naszego sklepu https://www.gotem.pl

 

 1. Informacje ogólne

Niniejsza polityka dotyczy serwisu www, znajdującego się pod adresem url: gotem.pl

 

Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: GOT’EM STORE Mikołaj Maszner Mołdawska 34, 61-614 Poznań

 

Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kontakt@gotem.pl

 

Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w serwisie oraz zamówień złożonych za pośrednictwem sklepu.

 

Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

 • Obsługa zapytań przez formularz
 • Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
 • Realizacja zamówionych usług
 • Prezentacja oferty lub informacji

 

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

 

 1. Podstawa prawna

Niniejszy dokument odnosi się do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”

 

 1. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

 

Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.

 

Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

 

 1. Jakie dane osobowe możemy przetwarzać

Pozyskując i przetwarzając Twoje dane osobowe, kierujemy się zasadą adekwatności, co oznacza, że zakres gromadzonych przez nas danych jest adekwatny do celów, które zostały wyznaczone.

 • Klient – nazwa klienta, adres (ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość), imię i nazwisko do kontaktu, adres email, numer telefonu, imię i nazwisko osoby reprezentującej, numer REGON oraz NIP, PESEL, dane pozyskane w sposób inny, niż od osób których dane dotyczą, w tym pozyskane z publicznych rejestrów. Dodatkowo gromadzimy te dane, które nam przekazujesz w dokumentach takich jak „zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej”, „zaświadczenie o nadaniu numeru NIP oraz REGON”, dane finansowe
 • Dostawca – nazwa dostawcy, adres (ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość), imię i nazwisko, numer telefonu, NIP, PESEL, REGON numer konta bankowego oraz adres email.
 • Partner biznesowy – nazwa partnera, imię i nazwisko osoby reprezentującej, dane kontaktowe osób w celu bieżącej współpracy w ramach umowy lub wspólnego przedsięwzięcia, NIP, REGON, PESEL adres email.

GOT’EM nie przetwarza danych osobowych osób poniżej 18 roku życia, bez zawarcia odpowiedniej zgody.

 

 1. Hosting

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerze operatora: cyberfolks.pl

 

 1. Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przetwarzane tak długo, jak istnieje cel ich przetwarzania, jak również przez okres, który wynika z innych, obowiązujących przepisów prawa.

 

 1. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

Bezpieczeństwo Twoich danych jest naszym nadrzędnym interesem dlatego też gwarantujemy Tobie, iż dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty dla Ciebie. GOT’EM nie używa danych osobowych w celu ich sprzedaży podmiotom trzecim. Pracownicy GOT’EM, a gdy ma to zastosowanie – także strony trzecie, są zobligowani do zachowania danych osobowych w poufności i przetwarzania ich z dołożeniem należytej staranności w tym zakresie.

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

 • kurierzy
 • firmy świadczące usługi reklamowe i web-developerskie dla Administratora

Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

Jako administrator Twoich danych osobowych, zapewniamy aby Twoje uprawnienia, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa, były realizowane w należyty sposób. Dotyczy to w szczególności:

 • Prawa do bycia poinformowanym – masz prawo do potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są przez GOT’EM przetwarzane oraz w jaki sposób jest to realizowane.
 • Prawo do sprostowania – w przypadku sytuacji, w których okaże się, że Twoje dane są niekompletne lub niepoprawne, masz prawo do ich sprostowania.
 • Prawo do „bycia zapomnianym” – masz prawo żądania od nas abyśmy usunęli Państwa dane osobowe, które przetwarzamy.
 • Prawo do ograniczonego przetwarzania – na Twoje wyraźne żądanie będziemy zobowiązani do zablokowania dostępu do Twoich danych osobowych przez upoważnione osoby.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa, w przypadku kiedy otrzymamy Twój sprzeciw, dotyczący przetwarzania Twoich danych osobowych, Twwoje dane nie będą przetwarzane o ile nie będą miały miejsca inne przesłanki, na podstawie których przetwarzanie będzie mogło być kontynuowane.
 • Prawo do przeniesienia danych osobowych – masz prawo oczekiwać, iż na Twoje żądanie, Twoje dane osobowe zostaną przekazane w czytelnym formacie oraz w bezpieczny sposób do innego administratora
 • Prawo do wniesienia skargi – w przypadku kiedy uznasz, iż nasze postępowanie w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa możecie Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.

W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

Dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

 

 1. Istotne techniki marketingowe

 Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA) oraz Facebook (Meta inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 

 1. Pliki „cookies”

Serwis korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • Sesyjne – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
 • Stałe – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika
 • Wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z serwisu gotem.pl
 • Funkcjonalne – umożliwiające zapamiętywanie ustawień i personalizację serwisu.
 • Reklamowe - umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA). Więcej szczegółów możesz poznać klikając tutaj

 1. Zarządzanie plikami cookies

Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies, możesz zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z naszej strony.

 1. Odnośniki do innych stron internetowych

Serwis gotem.pl zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. W trosce o dobro użytkowników namawiamy, aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu https://www.gotem.pl

 

 

Polityka prywatności może ulegać zmianom w szczególności ze względu na zmiany technologiczne po stronie naszego sklepu oraz zmiany przepisów prawa. Jeżeli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem sklepu, o każdej zmianie polityki prywatności otrzymasz wiadomość. Ponadto, wszystkie archiwalne wersje polityki prywatności znajdują się poniżej.

 

Jeśli pojawiły się w Twojej głowie dodatkowe pytania, śmiało skontaktuj się z nami mailowo pod adresem kontakt@gotem.pl

Niedziela,Poniedziałek,Wtorek,Środa,Czwartek,Piątek,Sobota
Styczeń,Luty,Marzec,Kwiecień,Maj,Czerwiec,Lipiec,Sierpień,Wrzesień,Październik,Listopad,Grudzień
Niewystarczająca ilość dostępnych przedmiotów. Pozostało jedynie [max]
Dodaj do ulubionychDodaj do ulubionychUsuń z ulubionych